Dostępność sieciowa

DIGIaccess do bloga

Wyświetlacz smartfona z napisem: „Jedz. spanie Kod. Powtarzać."

Słownik ułatwień dostępu

Po tym, jak budowa bez barier już dawno pojawiła się w środku społeczeństwa, dostępność (gminnych) stron internetowych jest również problemem od najpóźniej 23 września 2020

Czytaj dalej >

DIGIaccess spełnia wymagania