Skip to main content

Rychlá pomoc -
DIGIaccess FAQ

Co dělat v případě problémů a poruch?

Pokud mám problém nebo stížnost, podpoříte mě při řešení mého problému?

Samozřejmě vám rádi pomůžeme, od toho tu jsme.

Ať už náš nástroj testujete zdarma, nebo jste naším zákazníkem již několik let, rádi vám pomůžeme s procesem instalace a případnými dotazy, se zpětnou vazbou od uživatelů a samozřejmě také s hlášením závad.

Pokud obdržíte stížnost týkající se přístupnosti vašich webových stránek, shromážděte co nejvíce informací. Je pro nás důležité vědět, na které stránce došlo k problému, který prohlížeč nebo které zařízení bylo použito a v jakém kontextu se chyba vyskytla. Dále je pro nás důležité vědět, jaká nastavení byla provedena v systému DIGIaccess, abychom mohli chybu reprodukovat.

Předejte nám co nejvíce informací, my vše prověříme a pokusíme se problém co nejdříve vyřešit.

Kromě toho na DIGIaccess denně pracujeme a rozšiřujeme jej o další funkce.

Mám nainstalovaný DIGIaccess, ale na svých webových stránkách ho nevidím. V čem by mohl být problém?

Wenn Sie DIGIaccess installiert haben und das Tool auf Ihrer Webseite nicht angezeigt wird, erklären wir Ihnen gerne nachfolgend, wie Sie das Problem lösen können. Natürlich können Sie sich jederzeit gerne direkt an uns wenden wenden, um Hilfe zu erhalten.

Die Testperiode ist abgelaufen
Wenn Sie noch nicht für Ihre Webseite bezahlt haben, wird DIGIaccess nach der Testperiode (7 Tage) nicht mehr funktionieren. Damit es wieder funktioniert, müssen Sie lediglich eine Lizenz über unsere Webseite erwerben.

Der Code ist nicht richtig eingebettet
Sie können leicht überprüfen, ob DIGIaccess richtig in Ihre Webseite eingebunden ist. Öffnen Sie Ihre Webseite und drücken Sie Strg + U, dann sehen Sie den Quellcode Ihrer Webseite. Um sicherzustellen, dass DIGIaccess richtig eingebettet ist, drücken Sie Strg + F und suchen nach dem Wort DIGIaccess. Wenn Sie das Wort finden, ist der Code wahrscheinlich richtig eingebunden und das Problem liegt woanders. Wenn das Wort nicht erscheint, ist unser Code vermutlich nicht eingebunden worden – was Sie dann tun müssen, erfahren Sie in einem der nächsten Abschnitte. Zuvor löschen Sie bitte nochmal Ihren Cache.

Ihr Cache muss geleert werden
Möglicherweise müssen Sie den Cache auf Ihrer Webseite löschen, um Aktualisierungen und Änderungen sehen zu können. Wenn Sie Chrome verwenden, klicken Sie auf das 3-Punkte-Symbol oben neben der Adressleiste. Klicken Sie auf „Einstellungen“ und tippen Sie in das Suchfeld das Wort „Cache“. Wenn Sie auf die entsprechende Option klicken, öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, das Löschen des Caches zu bestätigen.

Wie Sie den Cache bereinigen, unterscheidet sich von System zu System, so dass Sie für einen anderen Browser als Chrome „Wie bereinige ich den Cache auf {Ihrem System}“ googeln können. Nach dem Löschen des Caches erscheint DIGIaccess auf Ihrer Seite, wenn dies das Problem war.

Wenn Sie die beschriebenen Schritte durchgeführt haben und das Problem weiterhin besteht, melden Sie sich bitte bei uns und wir werden das Problem schnell gemeinsam lösen.

DIGIaccess se načítá velmi pomalu

DIGIaccess je naprogramován tak, aby se načítal sekundárně při vytváření vašich webových stránek. To znamená, že se DIGIaccess načte a zobrazí v prohlížeči až po úplném načtení celého webu. Důvody jsou především dva:

  1. Pracujeme za běhu, a aby byly přístupné celé webové stránky, a ne jen jejich části, musí být nejprve plně načteny.
  2. nemělo by to mít vliv na dobu načítání a výkon vašich webových stránek.

To znamená, že doba načítání DIGIaccess závisí na době načítání vašich webových stránek. U našeho systému je doba načítání 0,25 sekundy. Pokud tedy načtení vaší webové stránky trvá 2 sekundy, DIGIaccess se načte po 2,25 sekundách, a pokud načtení trvá 10 sekund, DIGIaccess se načte až po 10,25 sekundách.

Rozhraní DIGIaccess se na mých webových stránkách zobrazuje, ale nevypadá podle očekávání.

Dieses sehr seltene Problem wird wahrscheinlich durch eine Kollision zwischen den CSS-Einstellungen Ihrer Webseite und DIGIaccess verursacht. Die Lösung ist recht einfach und schnell umgesetzt, dafür müssen Sie uns aber kurz kontaktieren.

DIGIaccess se na mých webových stránkách zobrazuje, ale na ovládací prvky nelze kliknout nebo se nic neděje.

Pokud se na stránce zobrazuje aplikace DIGIaccess, ale ovládací prvky v ní nejsou klikatelné, pravděpodobně došlo ke konfliktu mezi skripty vaší stránky a skripty aplikace DIGIaccess.

Tento případ je velmi vzácný, ale možný. Chcete-li zjistit, zda se jedná o konflikt skriptů, přejděte na stránku v prohlížeči Chrome a stiskněte klávesu F12; zobrazí se panel. Klikněte na kartu „Konzola“ na panelu a obnovte stránku. Po aktualizaci vyhledejte na stejné kartě Konzola červeně podtržené slovo DIGIaccess. Pokud ji najdete, jedná se o konflikt skriptů. V takovém případě se obraťte přímo na nás, abychom našli řešení.
Pokud si s problémy nevíte rady sami, jsme vždy připraveni vám pomoci jen po telefonu!

Mění DIGIaccess zdrojový kód mých webových stránek nebo ovlivňuje výkon a dobu načítání?

DIGIaccess nijak nezasahuje do zdrojového kódu webové stránky, ale doplňuje nepřístupný kód webové stránky na úrovni zobrazujícího prohlížeče. To znamená, že DIGIaccess následně upraví kód vaší stránky podle požadavků uživatelů.

Pokud si návštěvník vašich webových stránek nezvolí podporu DIGIaccess, DIGIaccess kód nezmění. Systém v žádném případě nemění, nemaže, neukládá ani neaktualizuje nic ve vašem zdrojovém kódu, ale pouze v kódu zobrazeném v prohlížeči (na straně klienta). Tyto změny probíhají pouze v objektové struktuře dokumentu (DOM) a pomocí CSS a JS. Rozhraní na úrovni systému nebo serveru není vyžadováno. Po odstranění kódu DIGIaccess z webu bude váš systém fungovat stejně jako předtím.

DIGIaccess také nemá žádný vliv na výkon webových stránek. Systém se načte až po načtení celé stránky prohlížečem a jejím úplném vykreslení.

Co musíme v budoucnu zohlednit při vytváření nových příspěvků, fotografií atd.?

Můžete nadále používat systém CMS svých webových stránek jako obvykle. DIGIaccess analyzuje vaše stránky v pravidelných cyklech. Nově vytvořené články, příspěvky a položky menu jsou automaticky rozpoznány a připraveny softwarem tak, aby uživatel mohl pomocí našeho nástroje zobrazit vše bez bariér. Nově nahrané obrázky jsou analyzovány v 48hodinovém cyklu a je k nim přidán vhodný alternativní text, pokud jste si nevytvořili vlastní.

Co musím zohlednit z hlediska zákona o ochraně osobních údajů, když na svých webových stránkách používám DIGIaccess?

Všechna individuální přizpůsobení jsou uložena v místním úložišti uživatele. Náš nástroj neshromažďuje ani nepředává žádné další údaje o uživateli.

Náš software je umístěn na OTC serveru společnosti Telekom, takže tato data nikdy neopustí EU a vy můžete používat DIGIaccess v souladu s DSGVO. (od května 2021)

Kolika lidem v Německu pomáhá DIGIaccess?

DIGIaccess je užitečný pro 100 % vašich návštěvníků.
Přístupné webové stránky se vyznačují vysokou úrovní uživatelské přívětivosti. Snadná a intuitivní použitelnost a individuální možnosti nastavení DIGIaccess pomáhají všem návštěvníkům. Díky možnosti nastavení kontrastů a změny velikosti textu budou vaše texty vždy dobře čitelné – například i na chytrém telefonu na slunečním světle.

DIGIaccess je nutný pro 30 % vašich návštěvníků.
Přístupnost pomáhá lidem se zhoršeným zrakem prostřednictvím možností individuálního přizpůsobení. Díky možnostem navigace pomocí klávesnice mohou vaše webové stránky používat i lidé s motorickým postižením.

Pro 10 % je nezbytné
V Německu žije 7,9 milionu osob s uznaným těžkým zdravotním postižením. Tato velká sociální skupina používá internet intenzivněji než průměr, což z ní činí velmi relevantní skupinu uživatelů obsahu poskytovaného na webu. Pro přístup používají například ovládání pouze pomocí klávesnice, Braillova písma, hlasového výstupu nebo joysticků. Webové stránky s DIGIaccess umožňují tyto alternativní režimy navigace.

Nenalezena žádná odpověď?

Naši odborníci vám rádi pomohou. Podpoříme vás při hledání nejlepšího řešení vašeho problému.

DIGIaccess splňuje standardy