Je bekijkt nu Gemakkelijke taal gaat ons allen aan

Gemakkelijke taal gaat ons allen aan

Biedt u uw website al aan in gewone taal? Zo niet, dan wordt het echt tijd, want klare taal is wettelijk verplicht en helpt iedereen.

Wat is gemakkelijke taal?

Eenvoudige taal verwijst naar een uitdrukkingsvorm die bijzonder begrijpelijk is voor alle mensen, omdat zij de barrières in het taalbegrip doorbreekt. Hoewel het overeenkomsten vertoont met gewone taal, onderscheiden deze twee taalvormen zich van elkaar. Momenteel is deze aanduiding niet beschermd; je mag je (geverifieerde) inhoud echter in gewone taal voorzien van het algemeen erkende licentievrije logo van Inclusion Europe als je aan alle eisen voldoet.

De rechtsgrondslag

Sinds 1 januari 2018 is de nieuwe regelgeving van de Wet Gelijke Behandeling Gehandicapten (BGG) van kracht, die bepaalt dat overheidsinstanties en sociale verzekeringsinstellingen diverse documenten in ten minste vereenvoudigde taal moeten verstrekken.

Met de wetswijziging, die op 23 september 2020 van kracht is geworden voor websites van gemeentelijke aanbieders die vóór 2018 zijn gepubliceerd, moet u de essentiële inhoud van de toegankelijkheidsverklaring in gewone taal (en Duitse gebarentaal) verstrekken.

Eenvoudig taalgebruik maakt opname mogelijk

Voor veel mensen is zelfstandig informatie zoeken en begrijpen alleen mogelijk met duidelijke taal. Als uw informatie uitsluitend in complexe of moeilijke taal wordt verstrekt, zullen mensen met een handicap of leermoeilijkheden op barrières stuiten die hen beletten uw website te gebruiken. Naast alle voordelen wordt deze uitingsvorm echter ook kritisch bekeken.

Voor mensen met leermoeilijkheden

Door duidelijke taal te gebruiken, kunnen mensen met leermoeilijkheden taalbarrières omzeilen in plaats van erdoor verhinderd te worden de website te gebruiken. Maar ook een andere vorm van expressie kan mensen met dementie helpen zich (langer) zelfstandig te informeren.

Voor dove mensen

Mensen die vanaf hun geboorte doof zijn of hebben leren spreken van een dove verzorger hebben een ander begrip van taal dan horende mensen. De Duitse grammatica komt bijvoorbeeld niet overeen met de grammatica van de Duitse gebarentaal (DGS) en complexere feiten of informatie die door middel van geneste zinnen moet worden overgebracht, kunnen niet zomaar worden begrepen. Daarom is zelfs een ondertitelde video niet voldoende.

Aangezien deze barrière ook kan bestaan bij gewone taal, moet u deze informatie ook in DGS verstrekken om niemand uit te sluiten van het gebruik van uw website.

Voor mensen zonder handicap

Eenvoudige taal helpt echter ook slechthorende anderstaligen om een tekst beter te begrijpen en zo te integreren in hun nieuwe thuis.

U kunt dieper ingaan op dit boeiende onderwerp met onze Onvolledige Gids voor Gewone Taal (verschijnt binnenkort).

Geef een antwoord