Skip to main content

Polityka prywatności

W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, jak postępujemy z Państwa danymi osobowymi. Zastosowanie ma obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR). Z wyjątkiem usługodawców i dostawców zewnętrznych, których wymieniamy w niniejszej polityce prywatności, nie przekazujemy żadnych danych osobom trzecim. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt.

Odpowiedzialny

Odpowiedzialni za przetwarzanie danych są
DIGIaccess GmbH
Annagraben 83
53111 Bonn

Informacje ogólne

Udostępnianie danych

Z reguły nie ma prawnego lub umownego wymogu podawania danych osobowych w celu korzystania z naszej strony internetowej. O ile podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy lub użytkownik jest zobowiązany do podania danych osobowych, poinformujemy użytkownika o tej okoliczności i konsekwencjach niepodania danych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Przekazywanie danych do krajów trzecich

Możemy korzystać z usługodawców i stron trzecich zlokalizowanych w krajach spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych osobowych do takich państw trzecich odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności (art. 45 GDPR) lub zapewniliśmy odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia ochrony danych (art. 46 GDPR). O ile w odniesieniu do przekazywania danych do państwa trzeciego istnieje decyzja Komisji Europejskiej o adekwatności, odnosimy się do niej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. We wszystkich innych przypadkach użytkownicy mogą uzyskać od nas kopię odpowiednich zabezpieczeń, jeżeli nie zostały one zawarte w oświadczeniach o ochronie prywatności usługodawców lub osób trzecich.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Jeżeli stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności o tej okoliczności, o zastosowanej logice oraz o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania. Poza tym nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Przetwarzanie do innych celów

Z zasady dane są przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane. Jeżeli w drodze wyjątku mają być one dalej przetwarzane w innych celach, to przed tym dalszym przetwarzaniem poinformujemy Państwa o tych innych celach i przekażemy wszelkie inne istotne informacje (art. 13 ust. 3 DSGVO).

Przetwarzanie danych przy wywoływaniu strony internetowej

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową przeglądarka użytkownika przekazuje różne dane. Na czas trwania wizyty na stronie internetowej przetwarzane są następujące dane i zapisywane w plikach dziennika, nawet po zakończeniu połączenia:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • System operacyjny
 • Dostęp do stron i plików
 • Ilość przesyłanych danych
 • Data i godzina pobrania
 • Dostawca użytkownika
 • Adres IP
 • URL odsyłającego

Przetwarzanie tych danych jest konieczne, aby móc dostarczyć użytkownikowi stronę internetową i zoptymalizować ją dla jego urządzenia końcowego. Zapisywanie w plikach dziennika służy poprawie bezpieczeństwa naszej strony internetowej (np. ochrona przed atakami DDOS).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest udostępnienie strony internetowej i poprawa bezpieczeństwa strony. Pliki dziennika są automatycznie usuwane po 30 dniach.

Pliki cookie, piksele śledzące i identyfikatory mobilne

Na naszej stronie internetowej stosujemy technologie umożliwiające rozpoznanie używanego urządzenia końcowego. Mogą to być pliki cookie, piksele śledzące i/lub identyfikatory mobilne.

Rozpoznawanie urządzenia końcowego może zasadniczo odbywać się w różnych celach. Może to być konieczne do zapewnienia funkcji naszej strony internetowej, na przykład do udostępnienia koszyka na zakupy. Ponadto wymienione technologie mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkowników na stronie, na przykład w celach reklamowych. W niniejszej polityce prywatności opisujemy oddzielnie, które technologie wykorzystujemy szczegółowo i w jakich celach.

Dla lepszego zrozumienia, poniżej wyjaśniamy ogólnie, jak działają pliki cookie, tracking pixels i identyfikatory mobilne:

 • Cookies to małe pliki tekstowe, które zawierają określone informacje i są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. W większości przypadków jest to numer identyfikacyjny, który jest przypisany do urządzenia końcowego (cookie ID).
 • Piksel śledzący to przezroczysty plik graficzny, który jest osadzony na stronie i umożliwia analizę pliku dziennika.
 • Mobilny identyfikator to unikalny numer (mobile ID), który jest przechowywany w urządzeniu mobilnym i który może być odczytany przez stronę internetową.

Pliki cookie mogą być niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Podstawą prawną stosowania takich plików cookie jest art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie funkcji naszej strony internetowej.

Używamy plików cookie, które nie są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej, aby uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika lub aby móc śledzić korzystanie z naszej strony. Podstawa prawna zależy tu od tego, czy konieczne jest uzyskanie zgody użytkownika, czy też możemy powołać się na uzasadniony interes. Użytkownik może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę m.in. poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.

Użytkownik może zapobiec i sprzeciwić się przetwarzaniu danych za pomocą plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. W przypadku sprzeciwu mogą nie być dostępne wszystkie funkcje naszej strony internetowej. O innych możliwościach sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez pliki cookie informujemy oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. W razie potrzeby podajemy linki, za pomocą których można zgłosić sprzeciw. Są one oznaczone jako „Opt-Out”.

Kontakt

W przypadku nawiązania kontaktu przetwarzamy dane użytkownika, datę i godzinę w celu opracowania zapytania, w tym ewentualnych zapytań.

Do zarządzania relacjami z klientami wykorzystujemy system CRM Zoho CRM. Dostawca: Zoho Corporation B.V., Hoogoorddreef 15, 1101 BA, Amsterdam, Holandia.

Polityka prywatności Zoho CRM

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest odpowiadanie na prośby naszych użytkowników. Dodatkową podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. b) DSGVO, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych.

Dane zostaną usunięte po udzieleniu odpowiedzi na wniosek, w tym na ewentualne zapytania. W regularnych odstępach czasu, ale co najmniej raz na dwa lata, sprawdzamy, czy dane zgromadzone w związku z kontaktami powinny zostać usunięte.

Newsletter

Użytkownicy mają możliwość zapisania się na newsletter na naszej stronie. Przetwarzamy dane wprowadzone podczas rejestracji w celu wysłania wiadomości potwierdzającej na adres e-mail użytkownika. Po potwierdzeniu przetwarzamy dane, aby móc wysyłać newsletter. W celu personalizacji możemy również przetwarzać imię i nazwisko użytkownika, jeżeli użytkownik je podał.

Przy rejestracji zapisywane są data i godzina oraz adres IP użytkownika, aby można było udowodnić wpis. Po wyrejestrowaniu nadal przetwarzamy te dane w celach weryfikacyjnych i usuwamy je po trzech latach na koniec roku.

Aby poprawić nasze treści, mierzymy skuteczność naszych newsletterów, na przykład jak często są one otwierane przez użytkowników i jakie linki są klikane. W tym celu e-maile zawierają piksel śledzący. Nie śledzimy aktywności poszczególnych użytkowników.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. a) DSGVO. W przeciwnym razie przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Prawnie uzasadnione interesy z naszej strony to wysyłanie biuletynów informacyjnych, spersonalizowane adresowanie do użytkownika oraz dowód, że użytkownik zapisał się na biuletyn.

Rejestracja konta użytkownika

Użytkownicy mogą zarejestrować się w naszej ofercie na naszej stronie internetowej. W tym kontekście przetwarzamy dane wprowadzone podczas rejestracji. Adres e-mail jest potwierdzany przez wysłanie linku (double opt-in), aby zapobiec nadużyciu funkcji rejestracji. Ponadto przetwarzamy w tym celu datę i godzinę oraz adres IP użytkownika. W celu weryfikacji przetwarzamy również datę, godzinę i adres IP użytkownika, gdy kliknie on na link potwierdzający.

Dane zostaną usunięte wraz z usunięciem konta użytkownika po trzech latach na koniec roku, chyba że istnieje dłuższy obowiązek prawny do zachowania danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 UAbs. 1 litr. a) DSGVO, o ile uzyskamy zgodę użytkownika. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, opiera się ono na art. 6 ust. 1. 1 UAbs. 1 litr. b) GDPR. Podstawą prawną dla pozostałych jest art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest umożliwienie użytkownikom dostępu do naszej oferty wymagającej rejestracji, ochrona przed nadużyciem funkcji rejestracji oraz możliwość udowodnienia prawidłowej rejestracji. Po usunięciu konta użytkownika nasz uzasadniony interes polega również na obronie przed ewentualnymi roszczeniami.

Aplikacje o pracę

Gdy użytkownicy ubiegają się o pracę, przetwarzamy dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu aplikacji. Oprócz danych przekazanych przez użytkownika przetwarzamy również inne dane, które powstają w trakcie procesu składania wniosku (np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej). Jeżeli włączymy dane do puli kandydatów, nastąpi to wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody użytkownika. W takim przypadku dane będą przetwarzane po zakończeniu procesu aplikacji, aby można było nawiązać kontakt w przypadku odpowiednich ofert pracy.

Dane wnioskodawcy zostaną usunięte trzy miesiące po zakończeniu procesu składania wniosku. W przypadku włączenia do puli kandydatów, dane będą przechowywane maksymalnie przez dwa lata, chyba że wcześniej zostanie odwołana udzielona zgoda.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 UAbs. 1 litera b) DSGVO. W przypadku zgody udzielonej w celu włączenia do puli wnioskodawców, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 UAbs. 1 litr. a) GDPR. Po zakończeniu procedury składania wniosków przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie ustawy o równym traktowaniu.

Realizacja zamówień i płatności

W przypadku złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym, przetwarzamy dane podane przy składaniu zamówienia, takie jak nazwisko, dane bankowe lub dane dotyczące płatności, w celu realizacji zamówienia. Dane dotyczące płatności przekazujemy naszym dostawcom usług płatniczych tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji płatności.

Podstawą prawną przetwarzania danych dotyczących zamówienia jest art. 6 ust. 1 UAbs. 1 litera b) DSGVO. Jeżeli użytkownik przechowuje swoje dane dotyczące zamówienia na koncie użytkownika, art. 6 ust. 1 UAbs. 1 litr. a) DSGVO jest podstawą prawną. Ponadto przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie spłat i dochodzenie roszczeń.

Dane dotyczące zamówienia i płatności zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do realizacji zamówienia, w tym do cofnięcia płatności (np. z powodu odwołania lub odstąpienia od umowy) oraz do realizacji spraw gwarancyjnych, a także gdy nie będzie istniał żaden prawny obowiązek przechowywania. W przypadku, gdy użytkownik zapisał dane dotyczące zamówienia na swoim koncie użytkownika w celu powtórnego zamówienia, dane te zostaną usunięte wraz z kontem użytkownika, jeżeli nie będą potrzebne do realizacji konkretnego zamówienia.

Inne usługi osób trzecich

Zoho SalesIQ

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej za pomocą usługi ZOHO SalesIQ (https://zoho.eu/salesiq) zbierane są anonimowe dane użytkowe. SalesIQ wykorzystuje tzw. pliki cookies, które umożliwiają analizę naszej strony internetowej. Mogą Państwo zapobiec temu „śledzeniu”, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.
Dane te przechowujemy wyłącznie w celach statystycznych. W ramach przepisów adresy IP są skracane o ostatnie cyfry, aby zagwarantować anonimowość.

Zoho Page Sense

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, za pomocą usługi ZOHO PageSense (https://zoho.eu/pagesense) zbierane są anonimowe dane dotyczące użytkowania. Page Sense rejestruje jedynie wizyty i kliknięcia na naszej stronie internetowej całkowicie anonimowo. Nie ma tu mowy o wnioskowaniu o indywidualnych gościach. PageSense umożliwia nam jedynie sprawdzenie ogólnego wykorzystania naszej strony internetowej w formie mapy cieplnej i dzięki temu wyświetlenie Państwu ważnych treści w odpowiednim miejscu na poszczególnych stronach internetowych. Nie są zbierane ani przechowywane żadne dane użytkowe ani dane osobowe.

Piksel Facebooka

W celach marketingowych online wykorzystujemy Facebook Pixel. Dostawca: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Piksel Facebooka umożliwia nam wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach na podstawie korzystania z naszej strony internetowej za pośrednictwem Facebooka. W tym celu na urządzeniu końcowym użytkownika ustawiany jest plik cookie, za pomocą którego można przyporządkować użytkowanie do numeru identyfikacyjnego. Ponadto przetwarzane są inne dane użytkownika istotne dla reklamy, takie jak informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu, odwiedzane strony, czas wizyty i odsyłające adresy URL. Otrzymujemy od Facebooka jedynie wyniki zbiorcze, które pozwalają nam zrozumieć, jak skuteczne są nasze działania reklamowe. Wykorzystujemy Facebook Pixel bez zaawansowanego dopasowania.

Użytkownicy mogą sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu informacji dla celów reklamy opartej na zainteresowaniach przez Facebook na następujących stronach: http://www.aboutads.info/choices i http://www.youronlinechoices.eu.

O ile uzyskamy zgodę użytkownika, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. a) DSGVO. W pozostałym zakresie opiera się na art. 6 par. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest możliwość pokazywania użytkownikom reklam, które są dla nich odpowiednie.

W przypadku korzystania z Facebook Pixel, my i Facebook jesteśmy współadministratorami w rozumieniu art. 26 DSGVO. W związku z tym zawarliśmy z Facebookiem umowę, która określa, kto i jakie obowiązki wypełnia w ramach GDPR. Zgodnie z tym jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie informacji o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 DSGVO. Między nami a Facebookiem uzgodniono, że Facebook jest odpowiedzialny za umożliwienie realizacji praw wynikających z art. 15-20 GDPR w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Facebook w wyniku wspólnego przetwarzania.

Umowa o wspólnej odpowiedzialności znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Informacje o tym, jak Facebook przetwarza dane osobowe, informacje zgodnie z art. 13 DSGVO, w tym podstawa prawna, na której opiera się Facebook, a także możliwości użytkownika w zakresie realizacji jego praw na Facebooku, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka.

Polityka prywatności Piksela Facebooka bez dopasowania

jsDelivr

Korzystamy z sieci dostarczania treści (CDN) jsDelivr. Dostawca: Prospect One.io, Królewska 65a, Kraków, Małopolskie 30-081, Polska.

Treść jest ładowana z serwerów CDN. W celu nawiązania połączenia konieczne jest technicznie przekazanie adresu IP użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa szybkości i dostępności naszej strony internetowej.

Polityka prywatności jsDelivr

Wtyczki społecznościowe Facebooka

Na naszej stronie internetowej integrujemy treści i przyciski sieci społecznościowej Facebook za pomocą wtyczki. Dostawca: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Aby załadować treści z Facebooka, konieczne jest technicznie przekazanie firmie adresu IP użytkownika. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, wizyta na stronie może zostać przypisana do konta.

O ile uzyskamy zgodę użytkownika, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. a) DSGVO. W pozostałym zakresie opiera się na art. 6 par. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem w przypadku integracji treści i przycisków Facebooka jest przyjazny dla użytkownika wygląd naszej strony internetowej.

Polityka prywatności wtyczek społecznościowych Facebooka

Leadinfo

Korzystamy z usługi generowania leadów przez Leadinfo B.V., Rotterdam, Holandia. Rozpoznaje to wizyty firm na naszej stronie internetowej na podstawie adresów IP i pokazuje nam publicznie dostępne informacje na ten temat, takie jak nazwy lub adresy firm. Ponadto Leadinfo ustawia dwa pliki cookie pierwszej strony w celu analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej i przetwarza domeny z wpisów w formularzach (np. „leadinfo.com”), aby skorelować adresy IP z firmami i ulepszyć usługi. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.leadinfo.com. Na tej stronie: www.leadinfo.com/en/opt-out mają Państwo możliwość rezygnacji. W przypadku rezygnacji, Państwa dane nie będą już gromadzone przez Leadinfo.”

YouTube

Osadzamy filmy z YouTube. Dostawca: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Stosujemy rozszerzony tryb ochrony danych, dzięki czemu YouTube nie śledzi zachowania użytkownika, chyba że ogląda on film. Aby udostępnić filmy, konieczne jest technicznie przekazanie adresu IP użytkownika do YouTube.

Korzystanie z YouTube odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa komfortu korzystania z naszej strony internetowej oraz prezentowanie treści, które są interesujące dla naszych użytkowników.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się spersonalizowanej reklamie Google, korzystając z poniższej klauzuli opt-out.

Opt-Out

Polityka prywatności YouTube

Google Tag Manager

Do zarządzania tagami naszej strony internetowej używamy Google Tag Manager. Dostawca: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Tag Manager to domena bez plików cookie, która wyzwala tagi od różnych dostawców, które z kolei zbierają dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. W celu uruchomienia znaczników konieczne jest technicznie przekazanie do Google adresu IP użytkownika.

Korzystanie z Google Tag Manager odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest ułatwienie zarządzania usługami osób trzecich, z których korzystamy.

Polityka prywatności Google Tag Manager

Mapy Google

Aby móc wyświetlać mapy geograficzne, korzystamy z Google Maps. Dostawca: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. W tym celu konieczne jest techniczne przekazanie adresu IP użytkownika do Google. Ponadto firma ustawia różne pliki cookie w celu identyfikacji użytkownika i odtwarzania spersonalizowanej reklamy.

O ile uzyskamy zgodę użytkownika, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. a) DSGVO. W pozostałym zakresie opiera się na art. 6 par. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na przyjaznym dla użytkownika wyglądzie naszej strony internetowej.

Zawarliśmy z Google umowę o wspólnej odpowiedzialności.

Opt-Out

Polityka prywatności Map Google

Czcionki Google

Na naszej stronie internetowej używamy czcionek Google. Dostawca: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Czcionki są ładowane z serwera Google. Aby nawiązać połączenie z serwerem, technicznie konieczne jest przekazanie adresu IP użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na skróceniu czasu ładowania i jednolitej prezentacji na różnych urządzeniach końcowych.

Polityka prywatności Google Fonts

Google Analytics

Do analizy korzystania z naszej strony internetowej używamy Google Analytics. Dostawca: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Aby móc śledzić aktywność użytkownika na stronie internetowej, na urządzeniu końcowym ustawiany jest plik cookie. Korzystamy z Google Analytics z rozszerzeniem anonimizacji IP. Adres IP użytkownika jest automatycznie skracany przed przekazaniem go do serwerów w USA. Oceniana jest między innymi przybliżona lokalizacja geograficzna, urządzenie końcowe, rozdzielczość ekranu, przeglądarka i odwiedzane strony, w tym długość pobytu.

O ile uzyskamy zgodę użytkownika, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 UAbs. 1 lit. a) DSGVO. W pozostałym zakresie opiera się na art. 6 par. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszej strony internetowej, udoskonalenie naszych ofert i marketing internetowy.

Dane zebrane przez Google Analytics są automatycznie usuwane po 14 miesiącach.

Opt-Out

Polityka prywatności Google Analytics

Profile w sieciach społecznych

Jesteśmy obecni na jednym lub kilku portalach społecznościowych. W szczegółach są to: LinkedIn, Xing, Facebook, Twitter lub Instagram. Gdy kontaktują się Państwo z nami, przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w punkcie Kontakt.

Dostawcy serwisów społecznościowych przetwarzają dane zgodnie ze swoimi politykami ochrony danych, do których można uzyskać dostęp tutaj:

Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie, działania na naszym profilu w danym portalu społecznościowym mogą zostać mu przypisane. Można to zrobić na różnych urządzeniach i w razie potrzeby bez logowania, na przykład za pomocą plików cookie lub identyfikatorów mobilnych. Dostawcy sieci społecznościowych wykorzystują zebrane dane do tworzenia pseudonimowych profili użytkowników, które mogą wykorzystać w szczególności do odtwarzania spersonalizowanych reklam.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jeżeli przetwarzane są dane osobowe użytkownika, jest on podmiotem danych w rozumieniu GDPR. Osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa:

Prawo dostępu: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. W przypadku przetwarzania danych osobowych osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania nieodpłatnie informacji i kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Prawo do sprostowania: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać niezwłocznego sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać natychmiastowego usunięcia dotyczących jej danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych zgodnie z prawem.

Prawo do przenoszenia danych: osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dotyczące jej dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać przeniesienia ich do innego administratora danych.

Prawo do sprzeciwu: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie danych. 1 UAbs. 1 litr. (e) lub f) DSGVO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celu takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo do wycofania zgody: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

Prawo do składania skarg: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Status oświadczenia o ochronie danych: 17 listopada 2020 r.