You are currently viewing Panelová diskuse na Aktion Mensch

Panelová diskuse na Aktion Mensch

S dalšími špičkovými reproduktory, jako jsou např.

 • Jan Hellbusch / Hellbusch Accessibility Consulting
 • Marion Frohn / předsedkyně Společenství zdravotně postižených Bonn
 • Sarah Friedrichs / projektová manažerka internacionalizace a diverzity na Vysoké škole aplikovaných věd Bonn-Rhein-Sieg
 • a Nadja Ullrichová, strategie a inkluze ve společnosti Aktion Mensch

se náš generální ředitel Thomas Brumloop zúčastnil vzrušující diskuse.

Níže je uveden stručný přehled projednávaných bodů:

 • Úvodní prohlášení k hypotéze:
  • Jsou digitální a dostupné podniky úspěšnější?
  • Jsou tyto společnosti flexibilnější, mají konkurenční výhody?
 • Rámcové podmínky:
  • Jak vypadá nová směrnice EU (2016/2102) a jaký vliv má její provádění?
  • Co se stane, když se právní rámec neprovede?
 • Důsledky / opatření:
  • Jaké jsou důsledky pro společnosti?
  • Jaká jsou nezbytná opatření?
  • Jaké překážky – i v oblasti technologií – je třeba překonat?
  • Kolik času mají společnosti na implementaci?
 • Corona / aktuální situace na trhu:
  • Jak Corona / současná situace mění pohled na přístupná pracoviště?
  • Digitalizace v ekonomice se zrychluje – platí to i pro digitálně dostupná pracoviště?
 • Závěrečné prohlášení (dokončete prosím následující větu):
  • Digitální přístupnost bude realitou za 5 …

Napsat komentář