Produkt

Przestrzegaj przepisów

Twoja strona internetowa staje się zgodna z WCAG 2.1

DIGIaccess umożliwia udostępnianie stron internetowych dla każdego. Cały proces, w tym pełna zgodność z przepisami, jest w 100% automatyczny i natychmiastowy, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, technologii uczenia się i przetwarzania obrazu.
Najlepsze rozwiązanie dla dostępności

Wiodąca technologia
dla dostępnych stron internetowych

Ustawienia czytnika ekranu

Wykorzystując zrozumienie kontekstowe i automatyczne rozpoznawanie obrazów, DIGIaccess skanuje i analizuje strony internetowe oraz dostosowuje je do WCAG 2.1. zgodny sposób, aby czytniki ekranu niewidomych użytkowników mogły uchwycić stronę internetową.

Dostosowania do nawigacji za pomocą klawiatury

Technologia DIGIaccess analizuje struktury i elementy strony internetowej w locie i dodaje do każdego elementu funkcję obsługi tylko za pomocą klawiatury.

Indywidualne korekty projektu

Oprogramowanie DIGIaccess umożliwia każdemu użytkownikowi dokonywanie regulacji zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. Możliwe jest dostosowanie interfejsu użytkownika i projektu od treści do wyglądu.