Skip to main content

Proste
Realizacja
z dowolnym CMS

Die Einbindung von DIGIaccess in Ihre Webseite funktioniert schnell und einfach. Um das Tool in Ihre Webseite zu integrieren, müssen Sie lediglich das DIGIaccess Script (<script id=”dacs” src=https://download.digiaccess.org/digiaccess defer></script>) vor dem schließenden </body> Tag einfügen.

Sobald das Script hinterlegt ist, können Sie DIGIaccess auf Ihrer Webseite nutzen. Bitte bedenken Sie, dass es bis zur vollständigen Barrierefreiheit bis zu 48 Stunden dauern kann. Falls Probleme auftreten oder Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne.

implementierung

Dostępność za pomocą tylko jednej linii kodu

DIGIaccess zmienia dostępność stron internetowych, zastępując pracochłonny i kosztowny proces ręczny najnowocześniejszą zautomatyzowaną technologią AI.

schlüssel

Po prostu

Wdrożenie jednej linijki kodu na Państwa stronie internetowej.

verified symbol

Bezpośrednio

DIGIaccess jest natychmiast widoczny na stronie internetowej.

lupe in der mitte stern

Precyzyjne

DIGIaccess skanuje wszystkie elementy Państwa strony internetowej.

uhrzeit symbol

Szybki

W ciągu 48 godzin, dzięki DIGIaccess, Państwa strona internetowa jest bez barier.

Realizacja

Wdrożenie WordPressa

Aby prawidłowo umieścić DIGIaccess na Państwa stronie internetowej WordPress, muszą Państwo wstawić wygenerowany skrypt przed znacznikiem zamykającym. Jeżeli w Państwa motywie nie ma takiej opcji i nie mają Państwo wtyczki, która zapewnia tę funkcję, polecamy wtyczkę„Wstaw nagłówki i stopki„.

DIGIaccess Software

Po zainstalowaniu wtyczki, w pulpicie nawigacyjnym w zakładce „Ustawienia” znajdą Państwo pozycję „Wstaw nagłówki i stopki”. Pod tym elementem widać trzy pola tekstowe. W najniższym z nich z opisem „Skrypty w stopce” umieścić skrypt i potwierdzić klikając przycisk „Zapisz”.

DIGIaccess Software

Jetzt ist DIGIaccess auf Ihrer Webseite nutzbar. Bitte bedenken Sie, dass es bis zur vollständigen Barrierefreiheit bis zu 48 Stunden dauern kann. Falls Probleme auftreten oder Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne.

Wdrożenie Joomla

Aby prawidłowo zintegrować DIGIaccess z Państwa witryną Joomla, muszą Państwo umieścić wygenerowany skrypt przed znacznikiem. Jeżeli Państwa motyw nie daje takiej możliwości i nie mają Państwo wtyczki, która zapewnia tę funkcję, proszę przejść do zaplecza Joomla w zakładce „Rozszerzenia” -> „Moduły”.

DIGIaccess Software

Za pomocą przycisku „Nowy” tworzą Państwo kolejny moduł na swojej liście. Teraz mogą Państwo wybrać z listy różne typy modułów. Do DIGIaccess potrzebny jest moduł, który pozwala na wstawianie skryptów/własnego kodu. Uwaga: Zwykły moduł „Własna treść”/”Własny HTML” nie jest wystarczający! Jeżeli nie mają Państwo własnej alternatywy, polecamy rozszerzenie„Custom HTML Advanced„. Po wybraniu typu modułu, mają Państwo możliwość wstawienia skryptu.

DIGIaccess Software

Wichtig zu beachten ist, dass Sie in der rechten Spalte unter “Position” die Position des Moduls in den “footer” setzen. Im Anschluss gehen Sie auf “Speichern” und DIGIaccess ist auf Ihrer Webseite nutzbar. Bitte bedenken Sie, dass es bis zur vollständigen Barrierefreiheit bis zu 48 Stunden dauern kann. Falls Probleme auftreten oder Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne.

Wdrożenie Google Tag Manager

Aby zintegrować DIGIaccess na Państwa stronie internetowej za pomocą Google Tag Manager, należy zalogować się do interfejsu Państwa konta. Po lewej stronie znajduje się zakładka „Tagi”, należy ją otworzyć i kliknąć na niebieski przycisk „Nowy” w prawym górnym rogu.

DIGIaccess Software

W otwartym obszarze (patrz rysunek powyżej) należy wprowadzić nazwę tagu u góry; w naszym przykładzie używamy „DIGIaccess”. Po wprowadzeniu nazwy należy wybrać przycisk „Konfiguracja znaczników” i wybrać z listy „Własny HTML” (patrz rysunek poniżej).

DIGIaccess Software
DIGIaccess Software

Teraz należy wprowadzić wygenerowany przez siebie skrypt do nowo otwartego obszaru pod „HTML”. (patrz zdjęcie powyżej). Następnie wybrać przycisk „Trigger” i wybrać „Wszystkie strony” (patrz rysunek poniżej). Teraz wystarczy nacisnąć przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

DIGIaccess Software

Teraz DIGIaccess można wykorzystać na Państwa stronie internetowej. Proszę pamiętać, że osiągnięcie pełnej dostępności może potrwać do 48 godzin. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań, prosimy o kontakt z nami.

Wdrożenie TYPO3

Aby prawidłowo zamieścić DIGIaccess na swojej stronie internetowej Typo3, należy umieścić wygenerowany skrypt przed znacznikiem zamykającym. Poniżej zamieściliśmy przewodnik krok po kroku wyjaśniający szczegółowo procedurę.

Krok 1

Zalogować się do pulpitu nawigacyjnego TYPO3 i przejść do pierwszej pozycji menu „Strony”.

DIGIaccess Software

Krok 2

Wybrać katalog główny Państwa strony internetowej.

DIGIaccess Software

Krok 3

Przewinąć w dół do elementu Footer i kliknąć na przycisk Edytuj po prawej stronie.

DIGIaccess Software

Krok 4

Będąc w elemencie Footer, należy wybrać z menu rozwijanego opcję HTML.

DIGIaccess Software

Krok 5

Wstawić skrypt DIGIaccess i nacisnąć Zapisz. Teraz DIGIaccess można wykorzystać na Państwa stronie internetowej. Proszę pamiętać, że osiągnięcie pełnej dostępności może potrwać do 48 godzin. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań, prosimy o kontakt z nami.

DIGIaccess Software
zahnrader

Używa Pan innego systemu CMS?

Nie ma problemu. DIGIaccess jest kompatybilny z każdym systemem CMS. Prosimy o kontakt w sprawie indywidualnego rozwiązania.

DIGIaccess spełnia standardy