You are currently viewing Šablona prohlášení o přístupnosti

Šablona prohlášení o přístupnosti

Personální oddělení pro přístupné IT spolkové země Hesensko (LBIT) nás požádalo o aktivní pomoc při šíření vzoru Prohlášení o přístupnosti v Hesensku, aby byla zachována jednotná podoba všech obcí.

Obce, které se nenacházejí v Hesensku, mohou tyto informace rovněž využívat – je třeba pouze upravit příslušné zemské právo a odpovědný orgán. Vzor prohlášení o přístupnosti nabízíme ke stažení na tomto odkazu; kromě toho je k dispozici příručka, kterou lze rovněž stáhnout z tohoto odkazu a která vysvětluje ikony v Hesensku a uvádí obecně důležité lhůty. Dokumentyvám samozřejmě rádi zašleme také e-mailem.

Jak se ale vůbec stane, že pomáháme s tímto důležitým úkolem?
Nedávno jsme mohli odbornému týmu personálního oddělení představit náš software pro zákonem požadovanou přístupnost webových stránek obcí. Na tomto místě patří velký dík Prof. Dr. Erdmuthe Meyer zu Bexten, hessenskému zemskému zmocněnci pro přístupné IT. Nezávazná prezentační jmenování samozřejmě nejsou vyhrazena pouze státním komisařům, ale může je využít jakákoli obec, agentura, podnik atd. Stačí nám zavolat, využít chat na našich webových stránkách nebo nám napsat e-mail na adresu hallo@digiaccess.org.

 

Napsat komentář