Skip to main content

Gizlilik Politikası

Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi bu gizlilik politikasında açıklıyoruz. Geçerli veri koruma yasası, özellikle de Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uygulanacaktır. Bu gizlilik politikasında belirttiğimiz hizmet sağlayıcılar ve üçüncü taraf tedarikçiler haricinde, üçüncü taraflara herhangi bir veri aktarmıyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Sorumlu

Veri işleme sorumlusu
DIGIaccess GmbH
Annagraben 83
53111 Bonn

Genel bilgiler

Veri sağlanması

Kural olarak, web sitemizi kullanmak için kişisel veri sağlamaya yönelik yasal veya sözleşmeye dayalı bir gereklilik yoktur. Bir sözleşmenin imzalanması için verilerin sağlanmasının gerekli olduğu veya kullanıcının kişisel verileri sağlamakla yükümlü olduğu durumlarda, kullanıcıyı bu durum ve bu veri koruma beyanında verilerin sağlanmamasının sonuçları hakkında bilgilendireceğiz.

Üçüncü ülkelere veri aktarımı

Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelerde bulunan hizmet sağlayıcıları ve üçüncü tarafları kullanabiliriz. Kişisel verilerin bu tür üçüncü ülkelere aktarılması, Avrupa Komisyonu’nun bir yeterlilik kararına dayanmaktadır (GDPR Madde 45) veya veri korumasını sağlamak için uygun güvenlik önlemleri sağladık (GDPR Madde 46). Verilerin üçüncü bir ülkeye aktarılması için Avrupa Komisyonu’nun bir yeterlilik kararı mevcutsa, bu veri koruma beyanında buna atıfta bulunuyoruz. Diğer tüm açılardan, kullanıcılar, hizmet sağlayıcıların veya üçüncü taraf sağlayıcıların gizlilik beyanlarında zaten yer almıyorsa, uygun koruma önlemlerinin bir kopyasını bizden alabilirler.

Otomatik karar verme

Profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar verme yöntemini kullanırsak, bu gizlilik bildiriminde sizi bu durum, ilgili mantık ve bu tür işlemenin kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında bilgilendireceğiz. Aksi takdirde, otomatik karar verme gerçekleşmez.

Diğer amaçlar için işleme

Prensip olarak, veriler yalnızca toplandıkları amaçlar doğrultusunda işlenir. İstisnai olarak, başka amaçlar için daha fazla işlenmeleri gerekiyorsa, bu tür bir işlemden önce sizi bu diğer amaçlar hakkında bilgilendireceğiz ve diğer tüm ilgili bilgileri sağlayacağız (Madde 13 (3) DSGVO).

Web sitesini çağırırken veri işleme

Web sitemize her erişildiğinde, kullanıcının tarayıcısı çeşitli veriler iletir. Web sitesine yapılan ziyaret süresince aşağıdaki veriler işlenir ve bağlantı sona erdikten sonra bile günlük dosyalarında saklanır:

 • Kullanılan tarayıcı türü ve sürümü
 • İşletim sistemi
 • Erişilen sayfalar ve dosyalar
 • İletilen veri hacmi
 • Alım tarihi ve saati
 • Kullanıcı sağlayıcı
 • IP adresi
 • Yönlendiren URL

Bu verilerin işlenmesi, web sitesini kullanıcıya sunabilmek ve terminal cihazı için optimize etmek için gereklidir. Günlük dosyalarında depolama, web sitemizin güvenliğini artırmaya hizmet eder (örn. DDOS saldırılarına karşı koruma).

İşlemenin yasal dayanağı Madde 6 paragrafıdır. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Meşru menfaatimiz, web sitesini sağlamak ve web sitesi güvenliğini artırmaktır. Günlük dosyaları 30 gün sonra otomatik olarak silinir.

Çerezler, izleme pikselleri ve mobil tanımlayıcılar

Web sitemizde, kullanılan son cihazı tanımak için teknolojiler kullanıyoruz. Bunlar çerezler, izleme pikselleri ve/veya mobil tanımlayıcılar olabilir.

Bir terminal cihazının tanınması temelde farklı amaçlar için yapılabilir. Web sitemizin işlevlerini sağlamak için, örneğin bir alışveriş sepeti sağlamak için gerekli olabilir. Ayrıca, yukarıda bahsedilen teknolojiler, örneğin reklam amaçlı olarak, kullanıcıların sitedeki davranışlarını izlemek için kullanılabilir. Bu gizlilik politikasında hangi teknolojileri hangi amaçlarla kullandığımızı ayrıntılı olarak açıklıyoruz.

Daha iyi anlaşılması için çerezlerin, izleme piksellerinin ve mobil tanımlayıcıların nasıl çalıştığını aşağıda genel hatlarıyla açıklıyoruz:

 • Çerezler, belirli bilgileri içeren ve kullanıcının terminal cihazında depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çoğu durumda bu, bir uç cihaza atanan bir kimlik numarasıdır (çerez kimliği).
 • İzleme pikseli, bir sayfaya yerleştirilen ve günlük dosyası analizine olanak tanıyan şeffaf bir grafik dosyasıdır.
 • Mobil tanımlayıcı, bir mobil cihazda depolanan ve bir web sitesi tarafından okunabilen benzersiz bir numaradır (mobil kimlik).

Web sitemizin düzgün çalışması için çerezler gerekli olabilir. Bu tür çerezlerin kullanımı için yasal dayanak 6. Maddenin 6. Paragrafıdır. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Meşru menfaatimiz, web sitemizin işlevlerini sağlamaktır.

Web sitemizin çalışması için gerekli olmayan çerezleri, teklifimizi daha kullanıcı dostu hale getirmek veya web sitemizin kullanımını takip edebilmek için kullanıyoruz. Buradaki yasal dayanak, kullanıcının onayının alınması gerekip gerekmediğine veya meşru bir menfaate başvurup başvuramayacağımıza bağlıdır. Kullanıcı, diğer şeylerin yanı sıra tarayıcısındaki ayarları değiştirerek verdiği onayı istediği zaman iptal edebilir.

Kullanıcı, tarayıcısında uygun ayarları yaparak çerezler kullanılarak verilerin işlenmesini önleyebilir ve buna itiraz edebilir. İtiraz durumunda, web sitemizin tüm işlevleri kullanılamayabilir. Bu veri koruma beyanında çerezler tarafından kişisel verilerin işlenmesine itiraz etmek için diğer seçenekler hakkında ayrı bilgiler sunuyoruz. Uygun olduğu durumlarda, itirazın beyan edilebileceği bağlantılar sunuyoruz. Bunlar “Opt-Out” olarak etiketlenmiştir.

İletişim

İletişim durumunda, kullanıcının bilgilerini, tarih ve saati, herhangi bir sorgu da dahil olmak üzere sorguyu işlemek amacıyla işleriz.

Müşteri ilişkilerinin yönetimi için CRM sistemi Zoho CRM’i kullanıyoruz. Sağlayıcı: Zoho Corporation B.V., Hoogoorddreef 15, 1101 BA, Amsterdam, Hollanda.

Zoho CRM Gizlilik Politikası

Veri işlemenin yasal dayanağı Madde 6 paragrafıdır. 1 UAbs. 1 harf f) DSGVO. Meşru menfaatimiz, kullanıcılarımızın taleplerine yanıt vermektir. Ek yasal dayanak Madde 6 paragrafıdır. 1 UAbs. 1 harf b) DSGVO, işlemenin bir sözleşmenin ifası veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olması halinde.

Veriler, herhangi bir sorgu da dahil olmak üzere talep yanıtlanır yanıtlanmaz silinecektir. Düzenli aralıklarla, ancak en az iki yılda bir, kişilerle bağlantılı olarak tahakkuk eden verilerin silinmesi gerekip gerekmediğini kontrol ederiz.

Haber Bülteni

Kullanıcılar sitemizde haber bültenlerine kaydolma seçeneğine sahiptir. Kayıt sırasında girilen verileri, kullanıcının e-posta adresine bir onay e-postası göndermek için işleriz. Onaydan sonra, bültenleri gönderebilmek için verileri işleriz. Kişiselleştirme amacıyla, kullanıcının vermiş olması halinde kullanıcının adını da işleyebiliriz.

Kayıtla birlikte, bir girişi kanıtlayabilmek için tarih ve saatin yanı sıra kullanıcının IP adresi de saklanır. Bu verileri kayıt silme işleminden sonra doğrulama amacıyla işlemeye devam ediyoruz ve üç yıl sonra yıl sonunda siliyoruz.

İçeriğimizi geliştirmek için haber bültenlerimizin ne kadar başarılı olduğunu, örneğin kullanıcılar tarafından ne sıklıkla açıldığını ve hangi bağlantıların tıklandığını ölçüyoruz. Bu amaçla, e-postalar bir izleme pikseli içerir. Bireysel kullanıcıların faaliyetlerini takip etmiyoruz.

İşleme için yasal dayanak, Madde 6 paragrafına göre kullanıcının rızasıdır. 1 UAbs. 1 harf a) DSGVO. Aksi takdirde, işleme Madde 6 paragrafına uygun olarak gerçekleştirilir. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Bizim açımızdan meşru menfaatler, haber bültenlerinin gönderilmesi, kullanıcıya kişiselleştirilmiş hitap edilmesi ve kullanıcının haber bültenine kaydolduğunun kanıtlanmasıdır.

Bir kullanıcı hesabı için kayıt

Kullanıcılar teklifimiz için web sitemizden kayıt olabilirler. Bu bağlamda, kayıt sırasında girilen verileri işliyoruz. Kayıt işlevinin kötüye kullanılmasını önlemek için bir bağlantı göndererek (çift katılım) e-posta adresini onaylatıyoruz. Ayrıca, bu amaçla tarih ve saati ve kullanıcının IP adresini işliyoruz. Doğrulama amacıyla, onay bağlantısına tıkladıklarında kullanıcının tarih, saat ve IP adresini de işliyoruz.

Verilerin saklanması için daha uzun bir yasal zorunluluk olmadığı sürece, veriler yıl sonunda üç yıl sonra kullanıcı hesabı silindiğinde silinecektir.

İşlemenin yasal dayanağı Madde 6 paragrafıdır. 1 UAbs. 1 litre. a) DSGVO, kullanıcının onayını aldığımız sürece. İşleme bir sözleşmenin ifası veya sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için gerekliyse, Madde 6 (1)’e dayanır. 1 UAbs. 1 litre. b) GDPR. Geri kalanın yasal dayanağı Madde 6 paragrafıdır. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Meşru menfaatimiz, kullanıcıların kayıt gerektiren teklifimize erişmelerini sağlamak, kayıt işlevinin kötüye kullanılmasına karşı kendimizi korumak ve uygun kaydı kanıtlayabilmektir. Kullanıcı hesabının silinmesinden sonra, meşru menfaatimiz olası taleplere karşı savunmayı da içerir.

İş başvuruları

Kullanıcılar bir iş başvurusunda bulunduğunda, kişisel verileri başvuru sürecinin amacı doğrultusunda işleriz. Kullanıcı tarafından sunulan verilere ek olarak, başvuru süreci sırasında (örneğin bir mülakat sırasında) tahakkuk eden diğer verileri de işleriz. Verileri bir başvuru havuzuna dahil etmemiz durumunda, bu yalnızca kullanıcının önceden onayı temelinde yapılacaktır. Bu durumda veriler, uygun iş teklifleri olması halinde iletişime geçilebilmesi için başvuru sürecinin sonuçlanmasından sonra da işlenecektir.

Başvuru sahibi verileri, başvuru sürecinin tamamlanmasından üç ay sonra silinecektir. Bir başvuru havuzuna dahil edilme durumunda, verilen onay önceden iptal edilmediği sürece veriler en fazla iki yıl süreyle saklanacaktır.

İşlemenin yasal dayanağı Madde 6 paragrafıdır. 1 UAbs. 1 harf b) DSGVO. Bir başvuru havuzuna dahil olmak için rıza verilmesi durumunda, işleme Madde 6 paragrafına dayanır. 1 UAbs. 1 litre. a) GDPR. Başvuru prosedürünün sona ermesinden sonra, işleme Madde 6 paragrafı temelinde gerçekleştirilir. 1 UAbs. 1 harf f) DSGVO. Meşru menfaatimiz, Genel Eşit Muamele Yasası kapsamındaki olası iddialara karşı savunmadır.

Siparişler ve ödeme işlemleri

Çevrimiçi mağazamızda bir sipariş verildiğinde, siparişi işleme koymak için sipariş verildiğinde sağlanan ad, banka bilgileri veya ödeme verileri gibi verileri işleriz. Ödeme verilerini yalnızca ödemenin işlenmesi için gerekli olması halinde ödeme hizmeti sağlayıcılarımıza aktarırız.

Sipariş verilerinin işlenmesinin yasal dayanağı Madde 6 paragrafıdır. 1 UAbs. 1 harf b) DSGVO. Kullanıcı sipariş verilerini bir kullanıcı hesabında saklıyorsa, Madde 6 paragraf. 1 UAbs. 1 litre. a) DSGVO yasal dayanaktır. Ayrıca, işleme Madde 6 paragrafına dayanmaktadır. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Meşru menfaatimiz, geri ödemeleri işleme koymak ve talepleri takip etmektir.

Sipariş ve ödeme verileri, ödemenin iptali (örneğin iptal veya sözleşmeden cayma nedeniyle) ve garanti durumlarının işlenmesi dahil olmak üzere siparişin işlenmesi için artık gerekli olmadıkları ve yasal saklama yükümlülükleri bulunmadığı anda silinecektir. Kullanıcının sipariş verilerini tekrarlanan bir sipariş için kullanıcı hesabında saklaması durumunda, veriler belirli bir siparişin işlenmesi için gerekli olmadıkları takdirde kullanıcı hesabıyla birlikte silinecektir.

Diğer üçüncü taraf hizmetleri

Zoho SalesIQ

Web sitemizi ziyaret ederken, ZOHO hizmeti SalesIQ (https://zoho.eu/salesiq) kullanılarak anonimleştirilmiş kullanım verileri toplanır. SalesIQ, web sitemizin analiz edilmesini sağlayan “çerezler” kullanır. Tarayıcınızda uygun ayarları yaparak bu “izlemeyi” önleyebilirsiniz.
Bu verileri yalnızca istatistiksel amaçlarla saklıyoruz. IP adresleri, anonimliği garanti altına almak amacıyla mevzuat kapsamında son hanelerine kadar kısaltılmaktadır.

Zoho Page Sense

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, anonimleştirilmiş kullanım verileri ZOHO hizmeti PageSense (https://zoho.eu/pagesense) kullanılarak toplanır. Page Sense yalnızca web sitemizdeki ziyaretleri ve tıklamaları tamamen anonim olarak kaydeder. Bireysel ziyaretçilere yönelik bir çıkarım söz konusu değildir. PageSense yalnızca web sitemizin genel kullanımını bir ısı haritası şeklinde kontrol etmemizi ve sonuç olarak size önemli içerikleri tek tek web sayfalarında doğru yerde göstermemizi sağlar. Hiçbir kullanım verisi veya kişisel veri toplanmaz veya saklanmaz.

Facebook Pikseli

Çevrimiçi pazarlama amacıyla Facebook Pixel kullanıyoruz. Sağlayıcı: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda.

Facebook Pikseli, Facebook aracılığıyla web sitemizin kullanımına dayalı olarak ilgi alanına dayalı reklam göstermemizi sağlar. Bu amaçla, kullanıcının terminal cihazına bir çerez yerleştirilir ve bu çerez aracılığıyla kullanım bir kimlik numarasına atanabilir. Ayrıca, tarayıcı bilgileri, cihaz bilgileri, ziyaret edilen sayfalar, ziyaret zamanı ve yönlendiren URL’ler gibi reklamla ilgili diğer kullanıcı verileri de işlenir. Facebook’tan yalnızca reklam çalışmalarımızın ne kadar başarılı olduğunu anlamamızı sağlayan özet sonuçlar alıyoruz. Facebook Pixel’i gelişmiş eşleştirme olmadan kullanıyoruz.

Kullanıcılar, Facebook tarafından ilgi alanına dayalı reklamcılık için bilgi toplanmasına ve kullanılmasına aşağıdaki sayfalardan itiraz edebilir: http://www.aboutads.info/choices ve http://www.youronlinechoices.eu

Kullanıcının rızasını aldığımız sürece, verilerin işlenmesi 6. Maddenin 6. Paragrafının yasal dayanağına göre gerçekleştirilir. 1 UAbs. 1 harf a) DSGVO. Geri kalanı için Madde 6 paragrafına dayanmaktadır. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Meşru menfaatimiz, kullanıcılara kendileriyle alakalı reklamlar gösterebilmektir.

Facebook Pixel kullanırken, biz ve Facebook, DSGVO Madde 26 anlamında ortak denetleyicileriz. Bu nedenle Facebook ile GDPR kapsamında kimin hangi yükümlülükleri yerine getireceğini belirleyen bir anlaşmaya vardık. Buna göre, DSGVO Madde 13 ve 14 uyarınca kişisel verilerin ortak işlenmesi hakkında bilgi vermekle sorumluyuz. Ortak işlemenin ardından Facebook tarafından saklanan kişisel verilerle ilgili olarak GDPR’nin 15 ila 20. Maddeleri kapsamındaki hakların sağlanmasından Facebook’un sorumlu olduğu konusunda Facebook ile aramızda anlaşmaya varılmıştır.

Ortak sorumluluk anlaşmasına buradan ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Facebook’un kişisel verileri nasıl işlediğine ilişkin bilgiler, Facebook’un dayandığı yasal dayanak da dahil olmak üzere DSGVO Madde 13 uyarınca bilgiler ve kullanıcının Facebook haklarını kullanma seçenekleri Facebook’un gizlilik politikasında bulunabilir.

Eşleştirme olmadan Facebook Pixel’in gizlilik politikası

jsDelivr

İçerik dağıtım ağı (CDN) jsDelivr kullanıyoruz. Sağlayıcı: Prospect One.io, Krolewska 65a, Krakow, Malopolskie 30-081, Polonya.

İçerik CDN sunucularından yüklenir. Bir bağlantının kurulabilmesi için teknik olarak kullanıcının IP adresinin iletilmesi gerekmektedir.

İşlemenin yasal dayanağı Madde 6 paragrafıdır. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Meşru menfaatimiz, web sitemizin hızını ve kullanılabilirliğini iyileştirmektir.

jsDelivr’ın gizlilik politikası

Facebook Sosyal Eklentileri

Facebook sosyal ağının içeriğini ve düğmelerini web sitemize bir eklenti aracılığıyla entegre ediyoruz. Sağlayıcı: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda.

Facebook’tan içerik yüklemek için teknik olarak kullanıcının IP adresinin şirkete iletilmesi gerekmektedir. Kullanıcı Facebook’ta oturum açmışsa, bir sayfaya yapılan ziyaret hesaba atanabilir.

Kullanıcının rızasını aldığımız sürece, verilerin işlenmesi 6. Maddenin 6. Paragrafının yasal dayanağına göre gerçekleştirilir. 1 UAbs. 1 harf a) DSGVO. Geri kalanı için Madde 6 paragrafına dayanmaktadır. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Facebook içerik ve butonlarının entegrasyonu için meşru menfaatimiz web sitemizin kullanıcı dostu tasarımıdır.

Facebook Sosyal Eklentilerinin Gizlilik Politikası

Leadinfo

Leadinfo B.V., Rotterdam, Hollanda’nın müşteri adayı oluşturma hizmetini kullanıyoruz. Bu, şirketlerin web sitemize yaptığı ziyaretleri IP adresleri temelinde tanır ve bize bu konuda şirket adları veya adresleri gibi kamuya açık bilgileri gösterir. Buna ek olarak Leadinfo, web sitemizdeki kullanıcı davranışını analiz etmek için iki birinci taraf çerezi ayarlar ve IP adreslerini şirketlerle ilişkilendirmek ve hizmetleri iyileştirmek için form girişlerinden gelen alan adlarını (örneğin “leadinfo.com”) işler. Daha fazla bilgi için lütfen www.leadinfo.com adresini ziyaret edin. Bu sayfada: www.leadinfo.com/en/opt-out devre dışı bırakma seçeneğiniz vardır. Vazgeçmeniz durumunda, verileriniz artık Leadinfo tarafından toplanmayacaktır.”

YouTube

YouTube’dan videolar yerleştiriyoruz. Sağlayıcı: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda. Kullanıcı videoyu izlemediği sürece YouTube’un kullanıcı davranışını izlememesi için genişletilmiş veri koruma modunu kullanıyoruz. Videoları sağlamak için, kullanıcının IP adresini YouTube’a iletmek teknik olarak gereklidir.

YouTube’un kullanımı Madde 6 paragrafının yasal temelinde gerçekleşir. 1 UAbs. 1 harf f) DSGVO. Meşru menfaatimiz, web sitemizin kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve kullanıcılarımızın ilgisini çekecek içerikler sunmaktır.

Aşağıdaki devre dışı bırakma seçeneğini kullanarak Google tarafından kişiselleştirilmiş reklamlara istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.

Opt-Out

YouTube gizlilik politikası

Google Etiket Yöneticisi

Web sitesi etiketlerimizi yönetmek için Google Tag Manager kullanıyoruz. Sağlayıcı: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda.

Etiket Yöneticisi, çeşitli sağlayıcılardan gelen etiketleri tetikleyen ve karşılığında veri toplayan, pişirmeye gerek duymayan bir alandır. Google Etiket Yöneticisi bu verilere erişmez. Etiketleri tetiklemek için kullanıcının IP adresinin Google’a iletilmesi teknik olarak gereklidir.

Google Tag Manager’ın kullanımı Madde 6 paragrafının yasal temelinde gerçekleşir. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Meşru menfaatimiz, kullandığımız üçüncü taraf hizmetlerinin yönetimini kolaylaştırmaktır.

Google Etiket Yöneticisi Gizlilik Politikası

Google Haritalar

Coğrafi haritaları görüntüleyebilmek için Google Haritalar’ı kullanıyoruz. Sağlayıcı: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda. Kullanıcının IP adresinin Google’a aktarılması teknik olarak gereklidir. Buna ek olarak, şirket kullanıcıyı tanımlamak ve kişiselleştirilmiş reklamlar oynatmak için çeşitli çerezler ayarlar.

Kullanıcının rızasını aldığımız sürece, verilerin işlenmesi 6. Maddenin 6. Paragrafının yasal dayanağına göre gerçekleştirilir. 1 UAbs. 1 harf a) DSGVO. Geri kalanı için Madde 6 paragrafına dayanmaktadır. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Meşru menfaatimiz, web sitemizin kullanıcı dostu tasarımında yatmaktadır.

Google ile ortak bir sorumluluk anlaşması imzaladık.

Opt-Out

Google Haritalar’ın gizlilik politikası

Google Yazı Tipleri

Web sitemizde Google Fonts kullanıyoruz. Sağlayıcı: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda.

Yazı tipleri Google sunucusundan yüklenir. Sunucuyla bağlantı kurmak için teknik olarak kullanıcının IP adresini iletmek gerekir.

İşlemenin yasal dayanağı Madde 6 paragrafıdır. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Meşru menfaatimiz, yükleme sürelerinin azaltılması ve farklı son cihazlarda tek tip bir sunumda yatmaktadır.

Google Fonts’un gizlilik politikası

Google Analytics

Web sitemizin kullanımını analiz etmek için Google Analytics kullanıyoruz. Sağlayıcı: Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda.

Kullanıcının web sitesindeki faaliyetlerini takip edebilmek için son cihaza bir çerez yerleştirilir. Google Analytics’i anonim IP uzantısı ile kullanıyoruz. Kullanıcının IP adresi ABD’deki sunuculara iletilmeden önce otomatik olarak kısaltılır. Diğer şeylerin yanı sıra, yaklaşık coğrafi konum, terminal cihazı, ekran çözünürlüğü, tarayıcı ve kalış süresi de dahil olmak üzere ziyaret edilen sayfalar değerlendirilir.

Kullanıcının rızasını aldığımız sürece, verilerin işlenmesi Madde 6 paragrafının yasal dayanağına göre gerçekleştirilir. 1 UAbs. 1 harf a) DSGVO. Geri kalanı için Madde 6 paragrafına dayanmaktadır. 1 UAbs. 1 lit. f) DSGVO. Meşru menfaatimiz, web sitemizin optimizasyonu, tekliflerimizin iyileştirilmesi ve çevrimiçi pazarlamadır.

Google Analytics tarafından toplanan veriler 14 ay sonra otomatik olarak silinir.

Opt-Out

Google Analytics’in gizlilik politikası

Sosyal ağlardaki profiller

Bir veya daha fazla sosyal ağda yer alıyoruz. Bunlar ayrıntılı olarak şunlardır: LinkedIn, Xing, Facebook, Twitter veya Instagram. Bizimle iletişime geçtiğinizde, kişisel verileri yukarıda İletişim başlığı altında açıklandığı şekilde işleriz.

Sosyal ağ sağlayıcıları, verileri buradan erişilebilen veri koruma politikalarına uygun olarak işler:

Bir kullanıcı hesabıyla oturum açmışsa, ilgili sosyal ağdaki profilimizdeki etkinlikler kendisine atanabilir. Bu, cihazlar arasında ve gerekirse oturum açmadan, örneğin çerezler veya mobil tanımlayıcılar kullanılarak yapılabilir. Sosyal ağ sağlayıcıları, toplanan verileri, özellikle kişiselleştirilmiş reklamcılık yapmak için kullanabilecekleri takma isimli kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanır.

Veri sahiplerinin hakları

Kullanıcının kişisel verileri işlenirse, kullanıcı GDPR anlamında bir veri sahibidir. Veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

Erişim hakkı: İlgili kişi, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair teyit alma hakkına sahiptir. Kişisel verilerin işlendiği durumlarda, veri sahibi, işlenmekte olan kişisel veriler hakkında ücretsiz olarak bilgi alma ve bunların bir kopyasını edinme hakkına sahiptir.

Düzeltme hakkı: İlgili kişi, yanlış veya eksik kişisel verilerin gecikmeksizin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Silme hakkı: İlgili kişi, kendisiyle ilgili kişisel verilerin yasalara uygun olarak derhal silinmesini talep etme hakkına sahiptir.

İşlemenin kısıtlanması hakkı: İlgili kişi, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin yasalara uygun olarak kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

Veri taşınabilirliği hakkı: Veri sahibi, kendisiyle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma veya başka bir denetleyiciye aktarılmasını talep etme hakkına sahiptir.

İtiraz hakkı: Veri sahibi, Veri Koruma Yasası’nın 6(2) maddesine dayanarak gerçekleştirilen, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine, özel durumuyla ilgili gerekçelerle istediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir. 1 UAbs. 1 litre. (e) veya f) DSGVO; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir. Kişisel veriler doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa, veri sahibi, bu tür pazarlama için kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine istediği zaman itiraz etme hakkına sahip olacaktır; bu, bu tür doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerli olacaktır.

Geri çekme hakkı: İlgili kişi rızasını istediği zaman geri çekme hakkına sahiptir.

Şikayet etme hakkı: Veri sahibinin bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı vardır.

Veri koruma beyanının durumu: 17 Kasım 2020