Skip to main content

Yasal

Sitenizi yasal olarak uyumlu hale getiriyoruz

Her web sitesi her engelli için erişilebilir hale gelir

Web sitelerini, engelleri, rahatsızlıkları, hastalıkları veya yaralanmaları ne olursa olsun herkes için kullanılabilir ve deneyimlenebilir hale getiriyoruz.

KörlükMotor bozukluğuBilişsel bozukluklarRenk körlüğüEpilepsiBulanık görmeYaş& daha fazla

Körlük

Motor bozukluğu

Bilişsel bozukluklar

Renk körlüğü

Epilepsi

Bulanık görme

Yaş

& daha fazla

Çözümümüz kalıcıdır ve güncellemelerden ve uzantılardan sonra bile çalışmaya devam eder.

WCAG'nin şirketiniz için uygunluğu

WCAG 2.1 hakkında bilgi

WCAG, Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri anlamına gelir ve internetteki içeriğin erişilebilirliği için yönergeler içerir. WCAG, dünyanın birçok ülkesinde internet içeriği erişilebilirlik mevzuatının standardını şekillendirmiştir.

WCAG, W3C olarak bilinen World Wide Web Konsorsiyumu tarafından web sayfalarının erişilebilirlik yönünü ele almak için oluşturulmuştur. W3C, Ekim 1994’te MIT Bilgisayar Bilimleri Laboratuvarı’nda (MIT/LCS) kurulmuştur. Kurucu üyeleri arasında çok sayıda üst düzey bilim insanı bulunan kuruluşun 2019 yılı sonu itibariyle iş dünyası, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, üniversiteler ve çeşitli devlet kurumlarından liderlerin de aralarında bulunduğu 440’tan fazla üyesi bulunmaktadır.

Başlangıçta W3C, web sitelerinin ve web araçlarının birbiriyle uyumlu olması için web protokollerini standartlaştırmaya odaklanmıştır. Her W3C standardı, üyeler tarafından onaylanmadan önce birkaç kez gözden geçirilir, test edilir ve analiz edilir.

İnternetin erişilebilirliği W3C tarafından ele alınan ilk konulardan biriydi. WCAG’nin ilk versiyonu 1999 yılında yayınlanmıştır. 2018 yılında bir revizyon gerçekleştirilmiş ve bugün bildiğimiz WCAG 2.1 kılavuzu ortaya çıkmıştır.

WCAG İlkeleri

WCAG’nin tamamı inanılmaz derecede uzun ve karmaşıktır ve bir web sitesinin operatörü için birçok farklı nokta ve gereklilik içerir. Ancak, tüm detaylandırılmış noktaların temel prensibi 4 temel ilkeye dayanmaktadır: algılanabilir, işletilebilir, anlaşılabilir ve sağlam.
İşte detaylar:

1

Algılanabilir

Algısal, kullanıcıların çevrimiçi içeriği görme, işitme ve dokunma duyuları aracılığıyla algılama biçimini ifade eder. Bu, resimler için alternatif metinler, kontrast, renk, metin boyutu ve aralığı, yazı tipi ve okunabilirliği kolaylaştıran benzer faktörler alanlarında metinleri ayarlama yeteneği gibi hususlarla ilgilidir.
2

Çalıştırılabilir

Kullanılabilirlik, bir kişinin web sitesini nasıl kullanabileceğidir. Özellikle motor engelleri, zayıf kaslar, yaralı uzuvlar, görme bozuklukları vb. olan kişiler için geçerlidir. Çalışabilir bir web sitesi, klavye, görme destekli navigasyon ve fareye alternatif diğer yöntemler aracılığıyla tamamen gezilebilir olmalıdır.
3

Anlaşılabilir

Anlaşılabilir sayfalar herkes için anlaşılabilirdir. Teknik terimlerden veya dolambaçlı cümlelerden kaçınırlar ve karmaşık talimatlar içermezler.
4

Sağlam

Sağlam bir sitenin temel faktörlerinden biri, tanınmış standartlara uygun temiz HTML ve CSS kodu içermesi ve böylece engelli kişilerin yardımcı cihazlarıyla uyumluluğu sağlamasıdır.

Yasalar için bir standart olarak kılavuz ilkeler

Erişilebilirlik yasaları

WCAG bir yasa değildir, ancak birçok hükümet bu kılavuzu kendi erişilebilirlik yasaları için bir standart olarak benimsemiştir. İşte Avrupa Birliği’ndeki erişilebilirlik yasalarına kısa bir genel bakış:

2010 yılında AB yetkilileri WCAG 2.0 Seviye AA’yı tüm resmi AB siteleri için zorunlu olarak kabul etmiş ve bunu tüm kamu sektörü web platformlarına genişletmiştir. 2018 yılında WCAG 2.1 kriterlerine yer verilmiştir. AB ayrıca WCAG’yi, mevcut kuralları tamamlamak üzere 2025 yılında yürürlüğe girecek olan yeni Avrupa Erişilebilirlik Yasası (EAA) için de standart olarak kabul etmiştir.

WCAG’yi göz ardı etmek yasal riskler taşır, çünkü WCAG dünyanın birçok ülkesinde erişilebilirlik mevzuatının bel kemiğini oluşturur ve dünyadaki en güvenilir ve etkili erişilebilirlik standartları seti olarak kabul edilir.

Yasa kimleri etkiliyor?

BGG’ye göre, dijital alandaki tüm federal kamu kurumları aşağıdaki alanları engelsiz hale getirmekle yükümlüdür:

web siteleri (intranetler ve extranetler dahil), uygulamalar ve elektronik idari süreçler (bkz. BGG § 12a paragraf 1).

Engelsiz tasarım yükümlülüğü, PDF dosyaları, videolar ve grafikler gibi web sayfalarına entegre edilmiş diğer içerikler için de geçerlidir.

Engelsiz tasarımın kapsamı genel olarak olası teknik standartlara dayanmaktadır. Federal makamlar için bunlar Engelsiz Bilgi Teknolojisi Yönetmeliği 2.0’dan (BITV 2.0) kaynaklanmaktadır. Güncellenmiş BITV 2.0, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanan uyumlaştırılmış standartları ifade etmektedir. Bu şu anda EN 301 549 V.2.1.2 (2018-08)’dir ve bu da WCAG’ye atıfta bulunmaktadır. Web sitelerinin “en son teknolojiye” göre erişilebilir hale getirilmesi gerekliliği, teknik olarak mümkün olanın yapılması gerektiği anlamına gelmektedir. Örneğin, bu standart EN 301 549 V.2.1.2’nin (2018-08) bir parçası olmamasına rağmen, PDF dosyalarının erişilebilir tasarımı (PDF/UA standardı) için son teknolojinin ISO 14289-1:2012-07 olması muhtemeldir.

Erişilebilirlikle ilgili bir beyan da web sitesine entegre edilmelidir. Bu, web sitesinin veya uygulamanın hangi bölümlerinin veya içeriklerinin (henüz) tamamen erişilebilir olacak şekilde tasarlanmadığını ve nedenini belirtmelidir. Varsa, erişilebilir içerik alternatiflerine bir referans sağlanmalıdır. Beyan, bir web sitesinin ana sayfasından ve her sayfasından erişilebilir olmalıdır. Mobil uygulamalar söz konusu olduğunda, uygulamanın indirilebildiği noktada veya ilgili kamu kurumunun internet sitesinde yayınlanması yeterlidir.

Web sitesinde veya uygulamada, (özellikle) mevcut engelleri web sitesi operatörüne bildirmek için geri bildirimde bulunma imkanı verilmelidir. İkincisi, geri bildirime bir ay içinde yanıt vermelidir. Geri bildirim mekanizması, erişilebilirlik beyanına ek olarak web sitesine/uygulamaya entegre edilmelidir. Web siteleri için, geri bildirim mekanizması – ve erişilebilirlik beyanı – bir web sitesinin her sayfasından erişilebilir olmalıdır; uygulamalar için navigasyona entegrasyon yeterlidir.

Geri bildirimde bulunma fırsatı interaktif bir süreç olduğundan, bunun için daha yüksek düzeyde bir erişilebilirlik sağlanmalıdır (bkz. § 3(4)). Bu, Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) 2.1’in AAA seviyesine karşılık gelmelidir. Arka plan: Şu anda erişilebilir tasarım için öngörülen EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) standardı, web’in erişilebilir tasarımı için WCAG 2.1’in AA seviyesinin başarı kriterlerine atıfta bulunur, ancak AAA seviyesinin başarı kriterlerini yalnızca bilgi amaçlı olarak, yani zorunluluk olmaksızın ekte listeler.

Yasa belediyelerin dışında kimleri etkiliyor?

AB Direktifi, yükümlü kamu kurumları çemberini daha önce yürürlükte olan Engelliler Eşitlik Yasası’ndan (BGG) önemli ölçüde daha geniş çizmiştir. AB Direktifi kapsamında, AB kamu alımları kurallarına uymakla yükümlü olan tüm kurumlar, web sitelerinin ve mobil uygulamaların erişilebilirliğini sağlamakla da yükümlüdür. Federal yasama organı, federal kamu kurumları için bunu BGG’nin 12. maddesinin 1. fıkrasının 2. ve 3. bentlerinde uygulamaya koymuştur.

Bu nedenle, proje destekleyicileri ve diğer fon alıcıları, BGG Madde 12 cümle 1 numara 2 veya 3 kapsamına girmeleri halinde dijital erişilebilirlik sağlamakla yükümlüdür. Burada bahsedilen ön koşullardan biri, Federasyon tarafından yüzde 50’den fazla finanse edilmesidir (bkz. bölüm 12, ilk cümle, 2 ve 3 numaralar, her biri a harfi). Hibeler – ister kurumsal ister projeyle ilgili olsun – federal hükümet tarafından sağlanan finansman anlamına gelir.

Dijital ürün ve hizmetler için erişilebilirlik

EAA/EN301549 hakkında bilgi

Avrupa Erişilebilirlik Yasası (EAA), AB tarafından Nisan 2019’da kabul edilen ve dijital ürün ve hizmetler için erişilebilirliği zorunlu kılan bir düzenlemedir.

EN 301549, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI ) tarafından üretilen bir belgedir. EN 301549 resmi web erişilebilirlik standartlarını tanımlar.

EAA ve EN 301549 ne zaman yürürlüğe girmiştir?

Web erişilebilirliğinin düzenlenmesi 2000’li yıllarda başlayan uzun bir süreç olmuştur. O tarihten bu yana AB yetkilileri, politika kararlarında engelli vatandaşların ihtiyaçlarını dikkate almaktadır.

Web erişilebilirliğine giden yolda önemli kilometre taşları şunlardı:

2006 yılında, önümüzdeki yıllar için tam internet erişilebilirliğini bir hedef olarak belirleyen Riga Deklarasyonu yayınlandı.

2010 yılında, tüm AB Üye Devletlerinde engelli vatandaşlar için erişilebilirlik gerekliliklerini uyumlaştırmak amacıyla Avrupa Engellilik Stratejisi kabul edilmiştir.

2015 yılında EN 301549’un ilk versiyonu ETSI tarafından yayınlanmış, bu belge özel sektör için erişilebilirlik standartlarını belirlemiştir.

2016 yılında Web Erişilebilirlik Direktifi, tüm kamu hizmetlerinin web sitelerini ve ilgili mobil uygulamalarını engelli kullanıcılar için erişilebilir hale getirmelerini gerektirmiştir.

EN 301549’un en son sürümü, World Wide Web Consortium’un (W3C) Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) temel alınarak 2018 yılında yayınlanmıştır. Tanımlanan bu erişilebilirlik standartları, 2019 yılında EAA’nın kabul edilmesiyle birlikte kanunla güvence altına alınmıştır.

EAA, özel şirketlere erişilebilirlik gerekliliklerine uymaları için beş yıl süre tanımaktadır. Bu beş yıl 28 Haziran 2025 tarihinde sona ermektedir.

EAA'nın gereksinimleri nelerdir?

EAA, ülkelere özgü erişilebilirlik standartları veya uyum gereklilikleri tanımlamamakta, ancak her zamanki gibi ayrıntılı detaylandırmayı üye ülkelerin egemenliğine bırakmaktadır. Ancak EAA, WCAG 2.1’i temel alan kullanılabilirlik gerekliliklerini tanımlamaktadır. Örneğin hiçbir web sitesinin veya dijital hizmetin tek bir etkileşim moduyla sınırlı olmaması gerektiği gibi. Örneğin, sesli içeriğe altyazılar aracılığıyla da erişilebilmeli ve yazılı metne ekran okuyucu aracılığıyla da erişilebilmelidir.

EAA'ya kimler uymalıdır?

EAA, herkesi etkileyen genel bir yasa olarak tasarlanmamıştır. Yeni yasa kapsamındaki ürün ve hizmetler arasında örneğin

 • Bilgisayarlar ve işletim sistemleri
 • Telefon hizmetleri ve ilgili ekipman
 • Televizyon yayıncılığı ve ilgili tüketici ekipmanları gibi görsel-işitsel medya hizmetleri
 • Hava, otobüs, demiryolu ve diğer yolcu taşımacılığı ile ilgili hizmetler
 • Bankacılık hizmetleri
 • e-Kitaplar
 • e-Ticaret

Yönetmelik aslında kamu ve devlet gruplarına yönelik olsa da, dolaylı olarak özel şirketleri de etkilemektedir. Avrupa’daki devlet kurumlarına hizmet sağlayan şirketler, erişilebilirlik standartlarının Yasanın gerekliliklerini karşıladığından emin olmalıdır. EAA ayrıca, şirketler tarafından sağlanan tüm çevrimiçi hizmetlerin engelli kişiler için erişilebilir olmasını gerektirmektedir.

AB direktifi geçiş dönemlerini ve ek gereklilikleri tanımlamaktadır: Buna göre, yeni açılan web sitelerinin Eylül 2019’a kadar, halihazırda mevcut olanların ise Eylül 2020’ye kadar engelsiz olarak sunulması gerekiyor. Mobil başvuruların son teslim tarihi Haziran 2021’e kadar uzatılmıştır. Buna ek olarak, web sitesinin işletmecisi bir erişilebilirlik beyanı yayınlamalı ve kullanıcılar için bir geri bildirim seçeneği sunmalıdır.

Engelli Bireylerin Eşitliğine Dair Kanun

Alman mevzuatı

Web sitesi erişilebilirliğinin nasıl uygulanacağına ilişkin gereklilikler Almanya için Engelliler için Eşitlik Yasası ve Engelsiz Bilgi Teknolojisi Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.

Federal yönetim yetkilileri, Engelliler için Fırsat Eşitliği Yasası (BGG) uyarınca web sitelerini engelsiz hale getirmekle yükümlüdür. BGG’de 2016 yılında yapılan değişiklikle erişilebilir bir intranet için düzenlemeler eklenmiştir. Temmuz 2018’de AB Direktifi 2102 ‘ye göre uyarlanmıştır. Aşağıdaki önemli değişiklikler yürürlüğe girmiştir:

Uygulama kapsamı federal kamu kurumlarına genişletildi (§ 12 BGG)

 • Muğlak “kademeli” uygulama kaldırılmıştır – gereklilikler artık doğrudan uygulanmaktadır
 • 2021’den itibaren elektronik olarak desteklenen idari süreçlerin erişilebilirliğine ilişkin yönetmelik
 • Orantısız yük durumunda derogasyon
 • Geri bildirim mekanizması ile birlikte bir erişilebilirlik beyanı hazırlama yükümlülüğü
 • Alman Emeklilik Sigortası Knappschaft-Bahn-See’nin (§ 13 BGG) ayrı, bağımsız bir departmanı şeklinde bilgi teknolojisine erişilebilirlik için federal bir izleme organının kurulması
 • İcra işlemleri bir uzlaştırma kurumunda yürütülmektedir. 2016 yılından bu yana bu kurum Federal Hükümetin Engellilerle İlgili Konulardan Sorumlu Komiserliği olmuştur.

Uygulanacak gereklilikler Engelsiz Bilgi Teknolojileri Yönetmeliğinde (BITV) tanımlanmıştır. BITV 2.0, WCAG’ye atıfta bulunan EN 301 549 gerekliliklerine dayanmaktadır.

AB Direktifi 2102'ye göre erişilebilir bilgi teknolojisine ilişkin il yasaları

Federal eyaletlerin ve belediyelerin kamu kurumları için web erişilebilirliği eyalet yasaları ve eyalete özgü yönetmeliklerle düzenlenir:

 • Baden-Württemberg: Eyalet Engelli Eşitlik Yasası – L-BGG ve L-BGG Uygulama Yönetmeliği, Alman Emeklilik Sigortası Baden-Württemberg’de Medya Erişilebilirliği İzleme Ofisi Baden-Württemberg.
 • Bavyera: Bavyera Engelliler için Fırsat Eşitliği Yasası – BayBGG ve Bavyera Engelsiz Bilgi Teknolojileri Yönetmeliği – BayBITV, Dijitalleşme, Genişbant ve Ölçme Eyalet Ofisi’nde izleme organı.
 • Berlin: Engelsiz ICT Yasası Berlin – BIKTG Bln, İçişleri ve Spor Senatörlüğü izleme organı
 • Brandenburg: Brandenburg Engelliler için Fırsat Eşitliği Yasası – BbgBGG, Brandenburg Engelsiz Bilgi Teknolojileri Yönetmeliği – BbgBITV, Sosyal İşler ve Tedarik Eyalet Ofisi İzleme Organı
 • Bremen: Bremen Engelliler için Fırsat Eşitliği Yasası – BremBGG, izleme organı Engelsiz Bilgi Teknolojileri Merkez Ofisidir.
 • Hamburg: Hamburg Engelliler için Eşitlik Yasası – HmbGGbM, Hamburg Engelsiz Bilgi Teknolojileri Yönetmeliği – HmbBITVO, Senato Şansölyeliği BT ve Dijitalleşme Ofisi (ITD) İzleme Ofisi.
 • Hesse: Hessen Engelli Eşitliği Yasası – HessBGG, Hessen Engelsiz Bilgi Teknolojileri Yönetmeliği – BITV HE 2019, Gießen Bölge Konseyi Engelsiz BT İzleme Organı.
 • Mecklenburg-Batı Pomeranya: Devlet Engelli Eşitliği Yasası – LBGG M-V, Engelsiz Web Siteleri Yönetmeliği Mecklenburg-Vorpommern – BWebVO M-V, İzleme Organı Sosyal İşler, Entegrasyon ve Eşitlik Bakanlığı
 • Aşağı Saksonya: Aşağı Saksonya Engelli Eşitlik Yasası -NBGG, Sosyal İşler, Sağlık ve Eşitlik Bakanlığı izleme organı.
 • Kuzey Ren-Vestfalya: Kuzey Ren-Vestfalya Engelliler için Fırsat Eşitliği Yasası – BGG NRW ve Kuzey Ren-Vestfalya Engelsiz Bilgi Teknolojileri Yönetmeliği – BITVNRW, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı İzleme Organı.
 • Rheinland-Pfalz: Engelliler için Eşitlik Hakkında Eyalet Yasası – LGGBehM, Engelsiz Bilgi Teknolojisi Yönetmeliği Rheinland-Pfalz – BITV RP
 • Saarland: Saarland Engelliler için Eşit Fırsatlar Yasası – SBGG, Saarland Engelliler için Eşit Fırsatlar Yönetmeliği – SBGVO
 • Saksonya: Saksonya Kapsayıcılık Yasası ve Engelsiz Web Siteleri Yasası, Alman Engelsiz Okuma Merkezi İzleme Organı (read dzb)
 • Saksonya-Anhalt: Saksonya-Anhalt Engelliler için Fırsat Eşitliği Yasası – BGG LSA, Saksonya-Anhalt Kaza Sigortası Fonu Erişilebilirlik Eyalet Ofisi
 • Schleswig-Holstein: Schleswig-Holstein’da Engelli Bireyler için Fırsat Eşitliği Yasası (Landesbehindertengleichstellungsgesetz – LBGG), Kamu Kurumlarının Web Sitelerine ve Mobil Uygulamalarına Engelsiz Erişim Hakkında Devlet Yönetmeliği – BFWebV SH
 • Thuringia: Thüringen Kamu Kurumlarının Web Sitelerine ve Mobil Uygulamalarına Engelsiz Erişim Yasası – ThürBarrWebG, Thüringen Maliye Bakanlığı Dijital Engelsiz Erişim Merkezi İzleme Ofisi.

DIGIaccess standartları karşılar